I was born on 4.10.1998. in Belgrade, but shortly after that me and my family moved to Banjaluka, where I finished elementary school and gymnasium. In 2017 I enrolled into the Academy of Arts, University of Banjaluka, where I am currently on my fourth and final year of the Intermediary art study program. In art, the way I most often express myself is through video and photography. For me these mediums work best to convey the subjects of my works in their rawest form. Rawness conserves the sincerity, and sincerityI hold most valuable in every piece.

GROUP EXIBITIONS:
„Embroidery“ - Faculty of Philosophy, Banja Luka - 2021.

„Kilim“ -  Faculty of Philosophy, Banja Luka - 2020.

„Тјеlovitost“ - Art Club Prostor, Banja Luka - 2019.PARTICIPATIONS:
„Teritories of Culture Masterclass“ Museum of Contemporary art Banja Luka - 2020.

„Creative Austria“ Museum of Contemporary art Banja Luka - 2019.


AWARDS:
Award of the Academy of Arts Banja Luka - 2021.Рођена сам 4.10.1998. у Београду, али сам се са породицом врло брзо преселила у Бања Луку, гдје завршавам основну школу и Гимназију. 2017. сам уписала студијски програм Интермедијална умјетност  на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, гдје тренутно похађам завршну годину. У умјетности се најчешће изражавам кроз фотографију и видео, јер за мене ови медији могу на најсировији начин да пренесу предмете мојих радова. Сировост чува искреност, а њу сматрам најдрагоцјенијом у сваком раду.

ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ:

„Вез“ - Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци - 2021.

„Килим“ -  Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци - 2020.

„Тјеловитост“ - Арт клуб Простор, Бања Лука - 2019.


УЧЕШЋА :

„Територија културе: Како скренути с пута и наћи се на правом мјесту“, Музеј савремене умјетности Републике Српске - 2020. 

„Креативна Аустрија“, Музеј савремене умјетности Републике Српске - 2019.


НАГРАДЕ:
Награда Академије умјетности у Бањој Луци - 2021.