Media ········· Performance
Produced ······ 2021


I’m just getting ready


I get ready for myself, for college, for meetings, for a night out, for birthday boys and girls, for the challenges that will surprise me. And I love to get ready. I love to give significance to moments that are yet to happen, and to approach them in a more ready tone. Because you never know which moment awaits you, and every moment moulds you. The discourse of life is that we are always getting ready and steady for that which is forthcoming. I concretize the moment of getting ready for the uncertainties of life and create a monument to getting ready.

Само се спремам


Спремам се за себе, за факултет, за сусрете , за излазак, за слављенике рођендана, за изазове који ће ме изненадити. И волим да се спремам. Волим да дам значај тренуцима који се још нису ни десили, и да им приступим спремна, јер никад не знам који тренутак ме чека, а сваки ме обликује. Дискурс живота је да се стално спремамо и припремамо за нешто што нам предстоји. Конкретизујем моменат спремања за животне неизвјесности и стварам споменик спремању.Осим спремања, ово је и мали омаж женском бићу, које не одбацујем, већ прихватам и афирмишем.