Media ········· Video
Produced ······ 2020


Weather


“Weather” is a series of spontaneously recorded videos which are related to the atmospheric conditions. In the moments when they were recorded, I didn't know their purpose, I only knew that I wanted to have them. With this video I unify them as moments of fascination and taking pleasure in the sight.

Вријеме


„Вријеме“ је низ спонтано снимљених видеа повезаних са атмосферским приликама. У моментима настајања, нисам знала њихову сврху, осим да желим да их имам. Овим видеом их обједињујем као тренутке фасцинације и уживања у призору.

             I