Media ········· Video
Produced ······ 2019-2021
Whatcha doin’?®This work contains spontaneously recorded videos made in my nights out and hang outs. I find and record situations and visual sensations because i want to preserve the moment or a picture, and a video is the simplest way to do so.

Шта се ради?®Овај рад садржи спонтано забиљежене снимке настале у изласцима и дружењима. Проналазим и снимам ситуације и визуелне сензације јер желим да сачувам тренутак или слику, а видео је најједноставнији начин да их забиљежим. То је прича о младости, искрицама живота, начину на који упознајемо свијет кроз дружења и изласке, интернет форе, љубави, смијехове, страхове и треперења. Та искричавост младости је живот у пуном сјају. Видеи из објаве нису дио рада, него снимак инсталације.