Media ········· Installation
Produced ······ 2021


ŽELJKO MITROVIĆ PRODUCTION FEAT. S.S.M.


Here, in the Balkan, people love to look into other peoples lives, families and problems. Aware of that fact, media mogul Željko D. Mitrović, has adjusted his TV network "Pink" to the lowest needs and desires of his people and with it made Pink one of the most viewed networks in region. In this work I have collected spontaneously recorded videos from the family of Željko N. Mitrović, my father. This portrait of my family is also a portrait of me.

ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ПРОДАКШН У САРАДЊИ СА С.С.М.


На Балкану су људи склони воајеризму – воле да завире у туђе животе, породице и проблеме. Свјестан тога, медијски магнат Жељко Д. Митровић, је прилагодио програм своје Пинк телевизије најнижим поривима свога народа и тако је окитио титулом једне од најгледанијих у региону. Овим радом обједињујем спонтано снимљене видео записе из породице Жељка Н. Митровића, свог оца. Портрет моје породице уједно је и мој портрет.


I